POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Szczep ZHP Południowa Francja w Aix-en-Provence

 

-         to jedna z propozycji Stowarzyszenia Polonica (od stycznia 2007)

-         działamy  w ramach w ramach ZHP poza granicami kraju (www.zhppgk.org ).

 

Kontakt :

 

Hm. Magdalena Borucka-Guilhou

Komendantka chorągwi harcerek we Francji

tel. 06 60 90 39 62

harcerstwo@aixpolonica.net

 

Pwd. Amelia Guilhou

Drużynowa drużyny harcerskiej „Ścieżka”

marie-amelie.guilhou@laposte.net

 

Pwd. Isabella Guilhou

Drużynowa gromady zuchowej „Czerwone Maki”

isabella.guilhou@laposte.net

 

Pwd. Katarzyna Bohême

Drużynowa gromady zuchowej „Lazurowe Sójki”

kasia.boheme@gmail.com

 

Facebook

 

W ciągu roku organizujemy biwaki, kiermasze oraz rajdy terenowe. Ponad to, bierzemy udział w uroczystościach i spotkaniach związanych z Polską.

 

Latem wybieramy się na obóz harcerski do Polski – spotkamy się z drużynami polskimi, poznajemy nowych przyjaciół, i zwiedzamy piękne okolice.

 

W ten sposób utrzymujemy kontakt z Polską, polskim harcerstwem i polską przyrodą.

 

Nasz szczep zrzesza :

Zuchy i zuchenki – 6-10 lat,

Harcerki i harcerzy – 11-13 lat

Wędrownicy -14-17 lat.

 

W naszym szczepie działają dwie gromady zuchowe, Czerwone Maki w Aix-en-Provence, i Lazurowe Sójki w Nicei, oraz drużyna harcerska „Ścieżka”.

Drużyna ta składa się z dwóch zastępów żeńskich i dwóch męskich, oraz mieszanego patrolu wędrowniczego.

 

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania dzieci powyżej 6 lat!

 

CZUWAJ!

 

 

 

 

 

 

Le groupe ZHP Południowa Francja à Aix-en-Provence

 

-         une des propositions de l'association Polonica (depuis janvier 2007)

-         nous faisons partie de l'Association du Scoutisme d'Origine Polonaise (www.zhppgk.org )

 

Contact :

 

Hm. Magdalena Borucka-Guilhou

Commissaire nationale des Guides polonaises en France

tel. 06 60 90 39 62

harcerstwo@aixpolonica.net

 

Pwd. Marie-Amélie Guilhou

Cheftaine de la troupe scoute

« Ścieżka »

marie-amelie.guilhou@laposte.net

 

Pwd. Isabella Guilhou

Cheftaine de la troupe des louveteaux « Czerwone Maki »

isabella.guilhou@laposte.net

 

Pwd. Katarzyna Bohême

Cheftaine de la troupe des louvetaux « Lazurowe Sójki »

kasia.boheme@gmail.com

 

Facebook

 

Durant l’année scolaire, nous organisons des bivouacs, des kermesses ainsi que des sorties. Nous prenons aussi part aux événements culturels polonais.

 

L’été nous partons en camp scout en Pologne – là-bas nous rencontrons d’autres scouts polonais, en nous faisant de nouveaux amis, et nous visitons la région.

 

C’est ainsi que nous restons en contact avec la Pologne, le scoutisme polonais et la nature polonaise.

 

Notre groupe comprend:

Louveteaux et louvettes – 6-10 ans,

Scouts et guides – 11-13 ans,

Pionniers -14-17 ans.

 

Dans notre groupe fonctionnent deux troupes de louveteaux, Czerwone Maki à Aix-en-Provence, et Lazurowe Sójki à Nice, ainsi qu’une troupe de scouts et guides Ścieżka.

Cette troupe comprend deux patrouilles de guides, deux patrouilles de scouts et un groupe de pionniers.

 

Nous invitons les enfants de plus de 6 ans à nous rejoindre!

 

CZUWAJ!

   

  

 

Historia drużyny Ścieżka / Histoire de la troupe Ścieżka