POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

27 maja 2017 roku Pani Konsul Generalna z Lyonu Joanna Kozińska-Frybes w czasie biwaku harceerskiego wręczyła

Pani Magdalenie Boruckiej Guilhou,

członkowi Stowarzyszenia Polonica, Srebrny Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za utworzenie i animację drużyny harcerskiej w Aix en Provence.
Obecnie zrzeszeni harcerze są z regionu od Awinionu do Nicei jako ZHP Południowa Francja w ramach Stowarzyszenia Polonica i Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju.

Serdecznie gratulujemy Magdzie !!!!

Więcej informacji :
https://www.facebook.com/zhppoludniowafrancja/

Le 27 mai 2017 Madame le Consul Général Joanna  Kozińska-Frybes lors d'un bivouac des scouts polonais a remis à

Mme Magdalena Borucka Guilhou

 la Croix d'Argent de Mérite de la République Polonaise pour la création et l'animation de la troupe des scouts polonais à Aix en Provence.
Actuellement les scouts de la troupe sont de la région allant de Nice à Avignon. Ils agissent sous le nom de ZHP Południowa Francja (Union des Scouts Polonais de la France du Sud) dans le cadre de l'Association Polonica et l'Union des Scouts Polonais à l'Etranger.

Félicitations à Magda !

Plus d'informations :
https://www.facebook.com/zhppoludniowafrancja/