POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

24 stycznia 2016 dzieci ze Szkoły Polskiej przedstawiły spektaklDzieci występowały grupami - poziomy III i IV, poziomy I i II oraz przedszkole. Kolorowe stroje oraz żywe, góralskie kolędy urzekły widzów, którzy nagrodzili dzieci gorącymi brawami.
Dzieci śpiewały kolędy m.in z repertuaru zespołu Golec uOrkiestra, który ogłosił konkurs na wykonanie ich kolędy. Wysłaliśmy filmiki i okazało się że zdobyliśmy jedną z dziesięciu nagród specjalnych za wykonanie jasełkowe (kolędy "Pastuszkowie, bracia mili" i Okarynki, fujareczki"). Gratulujemy !!!
Na koniec spektaklu zaprozentowali się dorośli studenci kursu języka polskiego, którzy bezbłędnie zaśpiewali dwie kolędy. 
Następnie wszyscy obecni zaśpiewali jeszcze kilka popularnych kolęd.
Le 24 janvier 2016 les enfants de l'Ecole Polonaise ont présenté le spectacle :Les enfants ont travaillé par groupe : les niveaux III et IV, le niveau I et II et la maternelle. Les beaux costumes trčs colorés et les chants de Noël des montagnards bien rythmés ont enchanté les spectateurs qui ont applaudi les enfants.
Les enfants ont chanté entre autres les chants du répertoire de l'ensemble Golec uOrkiestra qui a ouvert un concours pour leurs chansons. Nous avons envoyé les vidéos et ŕ notre grande joie nous avons gagné l'un des dix prix spéciaux (chants : "Pastuszkowie, bracia mili" i Okarynki, fujareczki") Félicitations !!!
A la fin du spectacle les étudiants adultes du cours de polonais ont chanté en trčs bon polonais deux chants de Noël.
Ensuite tout le monde a chanté quelques chants de Noël connus.

Poziomy III i IV / Niveaux III et IV

Poziomy III i IV / Niveaux III et IV

Poziomy I i II, przedszkole oraz finał
Niveaux I et II, classe maternelle et le final

Kurs języka polskiego
Cours de la langue polonaise


Dzieci rozpoczynają spektakl - a wraz z dziećmi Turoń i Gwiazda Les enfants commencent le spectacle avec la bęte Turoń et l'Etoile.
Najpierw  śpiewa grupa starsza (poziomy III i IV) Ce sont les grandes classes qui commencent (niveaux III et IV)
A następnie poziomy I i II oraz przedszkole Ensuite c'est le tour des niveaux I et II et de la maternelle
       
Ostatnią kolędę zaśpiewały nauczycielki razem z dziećmi Les enseignantes ont chanté le dernier chant avec les enfants
Po spektaklu dzieci wystąpili dorośli Les étudiants adultes ont pris place aprčs le spectacle des enfants.
Pięknie zaśpiewali polskie kolędy, mimo że niektórzy dopiero niedawno zaczęli się uczyć języka polskiego Ils ont trčs bien chanté les chants polonais bien que certains ont commencé apprendre la langue polonaise depuis peu de temps.
       
Wspólne kolędowanie Les chants de Noël en commun
Pani Marta i poziom IV
La Professeur Marta et le niveau IV
Pani Magda i poziom III
La Professeur Magda et le niveau III
Pani Natalia i poziom II
La Professeur natalia et le niveau II
Pani Mariola i poziom I
La Professeur Mariola et le niveau I
Panie Kasia i Dorota i przedszkole
Les Institutrices Kasia et Dorota et la classe maternelle
Panie Marta i Joanna i kurs polskiego
Les Professeurs Marta et Joanna et le cours de polonais
Panie Natalia, Mariola i Ania
Les professeurs Natalia, Mariola et Ania
Gwiazda i Turoń
l'Etoile et la bęte Turoń
Więcej zdjęć Plus de photos
Górale - Les montagnards