Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

13 maja 2017 roku Polonica - jak co roku - wzięła udział w Święcie Europejskim organizowanym przez Merostwo Aix en Provence
Z okazji Roku Wisły 2017 w Polsce, Polonica postanowiła swój udział poświęcić popularyzacji naszej największej rzeki.
Pięknie ubrani w stroje ludowe, członkowie Poloniki przemaszerowali przez Aix en Provence aż do głównej estrady, na której zaprezentowano kilka tańcow a następnie
symboliczna Wis
ła popłynęła przez Cours Mirabeau !!!
Druga prezentacja miała miejsce obok stoiska Poloniki, na którym można było zapoznać się z dokumentacją o Polsce a także podziwiać piękne polskie rzemiosło artystyczne.
Poniżej filmy z tanców Poloniki a także kilka zdjęć z całości wydarzenia
Le 13 mai 2017 - comme tous les ans - Polonica a participé à la Fête Européenne organisée par la Mairie d'Aix en Provence.
A l'occasion de l'Année de la Vistule 2017 en Pologne, Polonica a décidé consacrer sa participation à notre plus grand fleuve.
Les membres de Polonica, costumés dans les costumes folkloriques polonais ont défilé jusqu'à l'estrade principale de la Fête. Ils ont présenté quelques danses et ensuite
une Vistule symbolique a coulé le long du Cours Mirabeau !!!

Deuxième présentation avait lieu à coté du stand de Polonica sur lequel on pouvait consulter la documentation au sujet de la Pologne et également admirer un très beaux artisanat polonais.
Ci-après les films de danses de Polonica et quelques photos de l'ensemble de l'événement.
Photos Film Film Photos

Przemarsz / Défilé

Krakowiak/La Cracovienne

   

Polonez /La Polonaise

Grupa / Groupe

Wina ! / Du vin !

Stoisko /Stand

    Wisła / La Vistule


Do następnego roku !
A l'année prochaine !