POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Święto Europejskie dla Młodzieży
11 maja 2016
Polonica uczestniczyła w tym święcie,
zorganizowanym przez oddział BIJ Merostwa Aix en Provence przedstawiając stoisko z informacjami na temat Polski
Dziękujemy naszym wolontariuszom !

Fête Européenne pour les Jeunes
11 mai 2016
Polonica a participé dans la Fête organisée par le BIF de la Mairie d'Aix en Provence  avec un stand d'informations sur la Pologne.
Merci à nos bénévoles !