Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

15 października 2016 w Marsylii odbyło się wielkie wydarzenie - nadanie imienia Jana Pawła II esplanadzie koło katedry La Major. W wydarzeniu tym uczestniczyło wielu dostojników państwowych i kościelnych. Członkowie Stowarzyszenia Polonica ubrani w tradycyjne stroje oraz polscy harcerze z drużyny Ścieżka reprezentowali Polskę. Poniżej kilka zdjęć z tej pięknej uroczystości. Le 15 octobre 2016 à Marseille a eu lieu un grand événement - l'attribution du nom de Jean-Paul II à l'esplanade à coté de la Cathédrale La Major. Des nombreuses personnalités nationales et les représentants de l'église ont participé à cet événement. Les membres de l'association Polonica habillés en costumes traditionnels et les scouts de la troupe polonaise "Ścieżka" ont représenté la Pologne.
Ci-dessous quelques photos de cette belle cérémonie.