Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques
"Polonica czyta dzieciom" "Nous lisons des livres  aux enfants"
Jak przekazać dzieciom polski język i kulturę w przyjemny sposób? Jedną z bardzo dobrych metod jest czytanie dzieciom książek. Odwołując się do ich wyobraźni i emocji rozwijamy znajomość języka polskiego, słownictwa, wyrażeń, codziennego języka i pozwalają go wzbogacić, tak aby nasze dzieci mieszkające poza granicami kraju czytały te same książki i mówiły tak jak ich koledzy mieszkający w Polsce .
Dziękujemy Alicji za tę inicjatywę. Dzieci, słuchając jej namalowały piękne ilustracje do czytanych historii.

Comment transmettre la langue polonaise à nos enfants d'une façon ludique? L'une des très bonnes méthodes reste la lecture de livres aux enfants. Elle développe l'imagination et permet d'enrichir le vocabulaire, les expressions, le langage quotidien. Nos enfants qui habitent à l'étranger partagent les mêmes lectures avec leurs amis en Pologne ce qui favorise les échanges.
Merci à Alicja pour cette initiative. En l'écoutant ces histoires les enfants ont dessiné de belles illustrations.
     
Przypominamy - czytanie dla dzieci do końca marca o 19h00 po polskiej mszy.   Nous rappelons - la lecture jusqu'à la fin du mois de mars à 19h00 après la messe polonaise.