POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Biwak średniowieczny

12/13 września 2015

Drużyna harcerska "Ścieżka"
Bivouac Médiéval

12/13 septembre 2015

La troupe des scouts "
Ścieżka"

Czuwaj!

Biwak średniowieczny udał się znakomicie! Bedzie wiele wspomnień!

Średniowieczna tematyka została wybrana nie bez powodu. To na podstawie średniowiecznego rycerstwa i jego zasad powstał skauting, harcerstwo i jego prawa.

1. Harcerze

Harcerki i harcerze zbudowali swój obóz słowiański w zacisznym miejscu w lesie, na niewielkiej polance

Tam rozpoczęli swoją przygodę średniowieczną. W czasie przedpołudniowych warsztatów uszyli swoje stroje, przygotowali znaki plemienne, lepili garnki z gliny, strzelali z łuku, uczyli się średniowiecznych pieśni, a niektórzy nawet budowali średniowieczną katapultę (trebuszet).

Po południu był między innymi turniej plemion słowiańskich, który wygrali Wiślanie. A w czasie tego turnieju było ściąganie skóry z zaskrońca, wyścigi lelum polelum, przeciąganie liny, strzelanie z trebuszeta, wyścigi z wodą, szermierka itp.

Po wieczornej uczcie u Mieszka i Dobrawy, wokół obrzędowego świeczniska zaśpiewaliśmy piosenki harcerskie i średniowieczne.

2. Zuchy

Zuchy miały dużo świetnej średniowiecznej zabawy. Przez cały biwak zdobywały sprawność Orla Białego i poznawały historię Polski poprzez zabawę w średniowieczne drużyny rycerskie.

W sobotni poranek zorganizowały swoje obozowisko, znalazły nazwy, godła i okrzyki dla swoich rycerskich drużyn. Przygotowały swoje stroje i tarcze. Poznały historie polskiego godła i powstania państwa polskiego. Po obiedzie wzięły udział w turnieju średniowiecznym z wieloma ciekawymi konkurencjami. Na podwieczorek zaproszone zostały przez Mieszka I i Dobrawę pierwszych polskich władców.
Zbudowały makiety Biskupina, które można podziwiać w szkołach polskich w Aix i Nicei.

W niedziele rano zuchy uczyły się przyszywać plakietki i sprawności do swoich zuchowych mundurów. A potem bawiły się w różne zuchowe gry i zabawy.

Czuwaj!

Magdalena Borucka-Guilhou hm.
ZHP Południowa Francja

Bivouac avec pour thème le début du moyen âge, la construction de la Pologne en tant que pays. Mieszko I et Dobrawa – les premiers princes connus dans l’histoire polonaise, nous ont invités à voyager dans le temps et participer à leur fête.

Nous avons pu préparer nos costumes, préparer nos armes, participer au tournoi et aux festivités. Les images parlent d’elles-mêmes

Zuchy strzelają z łuku

Les louveteaux tirent à l’arc

Drużyny dzielnych wojów i wojowniczek

Les équipes des guerriers du moyen âge

Zbudowany przez zuchy Biskupin

Modelage d’une cité médiévale polonaise - Biskupin

Harcerki lepią z gliny

Atelier argile

Harcerze budują trebuszet

La construction du trébuchet

Przygotowanie słowiańskich kostiumów w obozie harcerskim

Préparation des costumes

Ładowanie trebuszeta

Le trébuchet marchera-t-il?

Przeciąganie liny

Tirons la corde …

Zuchowe zabawy z kolorową chustą

jeux des plus jeunes

Więcej zdjęć tutaj

 

Plus de photos ici

Obrzędowa świecznisko harcerzy z opowieściami o średniowiecznych bohaterach

Veillée avec des histoires et chants du moyen âge