Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W sobotę 17 lutego 2007 odbył się nasz tradycyjny

Le samedi 17 février 2007 a eu lieu notre traditionnel

Przybywają goście. Witamy tych, którzy są u nas po raz pierwszy. Odkrywamy swoje stroje. Wybuchom śmiechu nie ma końca! Niektórych osób nie można poznać!

Les invités arrivent. Nous accueillons ceux qui viennent pour la première fois. Nous découvrons les déguisements. Nous rions, on n'arrive pas à reconnaître certaines personnes!

Poloneza czas zacząć ! Zaczynamy nasz bal jak zawsze uroczystym polonezem. Wszyscy tańczą!

Il est temps de commencer la polonaise ! Comme d'habitude nous commençons notre bal par la traditionnelle polonaise. Tout le monde danse ! 

A potem - przeboje nowe i stare, polskie, francuskie i międzynarodowe. Nie zabrakło dobrego humoru i ochoty do tańca! Jury już bacznie obserwowuje stroje, gdyż wkrótce trzeba będzie wybrać zwycięzców.

Et après la polonaise - les tubes nouveaux et anciens, polonais, français et internationaux. Et la bonne humeur et l'envie de danser étaient là aussi!Le Jury regarde bien les costumes car bientôt il faudra choisir les gagnants.

Trzeba jednak wzmocnić siły. Najpierw zimny bufet - a później pyszny polski bigos! Koleżanki i koledzy odpowiedzialni za kuchnię i barek dwoją się i troją aby wszyscy szybko zostali obsłużeni.

Il faut cependant reprendre des forces. D'abord, le buffet froid et ensuite la savoureuse choucroute polonaise (bigos)! Les collègues responsables de la cuisine et du bar se mobilisent pour que tout le monde soit vite servi.
Nasz bal uświetnili tancerze Ghislaine et Laurent Juge (mistrzowie Francji w tańcach latynoamerykańskich)  - pokazem salsy i rocka. Brawo! A potem wszyscy mogli nauczyć się podstawowych kroków tych tańców i sami spróbować swoich sił. Nie było to takie łatwe!

Cette année nous avons proposé une nouvelle animation - la démonstrations de salsa et de rock proposée par les danseurs Ghislaine et Laurent Juge (champions de France de danse latine). Bravo! Ensuite, tout le monde a pu apprendre les pas de base de ces danses et les essayer par soi-même. Ce n'était pas si facile!
Przyjrzyjmy się oryginalnym i ciekawym strojom.

Regardons quelques costumes très intéressants et originaux
Zbliża się godzina ogłoszenia werdyktu. Który strój najbardziej podobał się Jury? Defilują panie, panowie i pary. Kto wygra?

L'heure de verdict approche. Quel costume va être le plus apprécié par le Jury ? Les dames, les messieurs et les couples défilent. Qui va gagner ?
Nasi zwyciezcy!

Nos gagnants!