retour/ powrót

Niektóre stroje / Certains costumes

Wszystkie stroje były ciekawe i przemyślane - niektóre wymagały naprawdę dużo pracy

Tous les costumes ont été très intéressants et réfléchis - certains ont nécessité un gros travail.

       
Róża/ La rose Ogrodnicy / Les Jardiniers Cyganie / Les Gitans Hippisi / Les Hippies
Ostatnie przygotowania /
les derniers préparatifs
Cyganka z niedźwiedziem /
La Gitane avec son ours
Strój uszyty własnor ęcznie! /
Le costume cousu soi-même!
Król i Królowa Le Roi et la Reine
No i pełno iinych ciekawych kostiumów ...   Et plein d'autres costumes intéressants ..;  
       
       
      
       
  
       

retour/ powrót