POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

 

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Bal Kostimowy odbył się 1 lutego 2003 roku o 2030 w sali "La Buissonne" w Puyricard

Le Bal Costumé  a eu lieu le 1 février 2003 à 20h30 dans la salle "La Buissonne" à Puyricard

 

Wszyscy bawili się świetnie. Wszystkie stroje były bardzo ciekawe i udane. Bal zaczął się tradycyjnym polonezem. Królową wieczoru została pełna wdzięku Kotka a królem - stary Czarownik z Krukiem.W kategorii dzieci najbardziej podobał się anioł.
Wszyscy z przyjemnością degustowali polski bigos i inne smakołyki. Były nawet pączki z niespodzianką!
Tańczyliśmy przy dźwiękach znanych przebojów - także polskich. Jak zwykle "Prawy do lewego" Kayah i "Ściernisco" Golec U-orkierstry" podrywały wszystkich do tańca. Nie zabrakło także starszych piosenek Trubadurów, Skaldów i innych ani stałych "podpór" polskiej piosenki jak Maryla Rodowicz i Krzysztof Krawczyk. Zabawa trwała aż do białego rana.

Zapraszamy na przyszły rok !!!

Tous le monde s'amusait bien. Tous les costumes ont été très réussis et beaux. Le bal a commencé par la polonaise traditionnelle. Une Chatte pleine de charme est devenue la reine de la soirée et le vieux Sorcier au Corbeau - le roi. Chez les enfants c'est l'ange qui a été le plus admiré. On a dégusté avec plaisir le "bigos" -  la choucroute polonaise et d'autres spécialités. Il y avait même les beignets - surprise!
On a dansé au son des tubes - aussi bien polonais qu'internationaux. Comme d'habitude Kayah avec "Prawy do lewego" et Golec U-orkiestra avec "
Ściernisco" ont fait danser tout le monde. Il y avait aussi des chansons plus anciennes comme celles de Trubadurzy ou Skaldowie et les pilons de la chanson polonaise - Maryla Rodowicz et Krzysztof Krawczyk. La fête a duré jusqu'au petit matin.

A l'année prochaine!

 

Od początku wszyscy tańczyli, jednocześnie oglądając stroje, żeby móc głosować na króla i królową balu.

Dès le début on a bien dansé, tout en regardant les costumes pour pouvoir élire le roi et la reine de la soirée.

Była wielka różnorodność kostiumów!

Quelle diversité de costumes!

I kolorów...

Et les couleurs...

Ale nadszedł czas głosowania.

Mais le moment du vote est arrivé.

Defilują panie.

 Les dames défilent.

A także panowie

Et  les messieurs

Finaliści są proszeni na środek Les finalistes sont demandés au milieu de la salle
Finaliści - kto zwycięży?
Les  finalistes - qui va gagner?

Wygrała śliczna Kotka !!!

La jolie Chatte a gagné !!!

Walc Królowej - Kota i Króla - Czarownika z Krukiem
La valse de la Reine - la Chatte et le Roi - le Sorcier au Corbeau

Nasze dzieci też pięknie się przebrały. A najbardziej podobał się anioł

Nos enfants ont été aussi très bien déguisés .
Et c'est l'ange qui a plu le plus.

Tańce trwały do białego rana. Na szczęście wspaniałe polskie potrawy pomagały utrzymać formę

On a dansé jusqu'au petit matin. Heureusement les très bons plats polonais ont aidé à garder la forme.

Różne przebrania - dorośli i młodzież Différents déguisements - les adultes et les adolescents

Nie taki diabeł straszny jak go malują

Il ne faut pas avoir peur du diable

Nawet Czerwony Kapturek nie boi się wilka

Même le Petit Chaperon Rouge

n'a pas peur du loup

Nasz DJ pracował całą noc !
Notre DJ a travaillé toute la nuit !

I jeszcze kilka ostatnich uśmiechów

Encore quelques sourires

Jeszcze kilka tanecznych kroków

Do przyszłego roku !!!

A l'année prochaine !!!

Encore quelques pas de danse

I koniec balu !

Et c'est la fin !