POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

DZIEŃ STOWARZYSZEŃ

ASSOGORA 13.09.2015

AIX EN PROVENCE

FORUM DES ASSOCIATIONS

ASSOGORA 13.09.2015

AIX EN PROVENCE

 

Poranna ekipa przygotowuje stoisko Equipe du matin prépare le stand
Udało się ! I zamiast zapowiadanego deszczu i burz wyjrzało słońce ! On a réussi ! En plus au lieu de la pluie et orages prévus, on a du soleil !
Liczni zwiedzający ... Des nombreux visiteurs ...
       
Ekipy popołudniowe Les équipes d'après-midi