Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

DZIEŃ STOWARZYSZEŃ

ASSOGORA 2011

FORUM DES ASSOCIATIONS

 

Przygotowanie Préparation
   
Stoisko gotowe! Le stand est prêt
Kolejne zmiany dyżurujących Les équipes suivantes