Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

DZIEŃ STOWARZYSZEŃ

ASSOGORA 2010

AIX EN PROVENCE

FORUM DES ASSOCIATIONS

ASSOGORA 2010

AIX EN PROVENCE

Jak co roku Polonica zaprezentowała swoją działalność na Assogorze. Nasze stoisko cieszyło się dużym sukcesem a największą atrakcją były zdjęcia z Góralem. Comme tous les ans Polonica a présenté son activité à l'Assogora. Notre stand a remporté un succès et la plus grande attraction c'était les photos avec notre Montagnard.
   
Przygotowanie stoiska Préparation du stand
Gotowe! C'est prêt !
Ekipa popołudniowa L'équipe de l'après-midi
   
   
   
   
   

Hej, góral ci ja góral

   
   
   
   
   
 

powrót / retour