Strona główna
Page d'accueil

Co było-zdjęcia
ce qu'on a fait - photos

W tym roku chcieliśmy uczcić 25 rocznicę powstania Solidarności ...

Cette année nous avons souhaité souligner le 25ème anniversaire de Solidarité ...

   

Niestety pogoda nie dopisała

Malheureusement il ne faisait pas beau ...

 

ale mimo tego odwiedziło nas wielu gości

mais malgré ça nous avions de nombreux visiteurs

   

Mimo, że wielu wystawców złożyło wcześniej swoje ekspozycje,  nasza ekipa dotrwała do końca!

Même si de nombreux exposants ont fermé leurs stands plus tôt, notre équipe est restée jusqu'à la fin !