Strona główna
Page d'accueil

Co było-zdjęcia
ce qu'on a fait - photos

 

        

Ekipa przygotowuje stanowisko od bladego świtu.

L'équipe prépare le stand aux aurores.

 

        

Wielu członków dyżuruje przy naszym stanowisku.

Plusieurs membres accueillent les visiteurs.

 

        

Mnóstwo gości i członków i sympatyków Poloniki nas odwiedziło.

Beaucoup de visiteurs, de membres et sympathisants de Polonica ont visité notre stand.