POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

 

Strona główna - Page d'accueil

Co było - zdjęcia - Le passé - photos

 

             

Balet Tańca Dawnego "Ardente Sole" z Krakowa

Spektakl Tańca Barokowego:
"Kr
ól Sobieski i Marysieńka"

 Ballet de Cour "Ardente Sole" de Cracovie

Spectacle des Danses Baroques
"Le Retour du Roi à Wilanow"

 

 

Spektakl, który odbył się 12 października 2002 o 2030
w sali Bois de l'Aune w Jas de Bouffan, był wielkim sukcesem. Zespół przedstawił historię opartą na listach Marysieńki (Marie d'Arquien de la Grange d'Artois)  do króla Jana III Sobieskiego.  Sławny romans XVII wieku posłużył za źródło inspiracji artystom, którzy umiejscowili akcję w momencie powrotu króla Jana III ze zwycięskiej bitwy pod Wiedniem.

Mogliśmy podziwiać piękne stroje barokowe, taniec, w którym umiejętnie przepleciono elementy trzech kultur - polskiej, francuskiej i tureckiej no i oczywiście talent wspaniałych tancerzy.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Mer miasta Aix-en-Provence Maryse Joissains-Masini, Stéphane Salord et Pani Françoise Terme, którzy powiedzieli kilka bardzo miłych słów o Polakach i Polsce, nawiązując do bliskiego wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. 

Poniżej kilka zdjęć ze spektaklu:

Le spectacle qui a eu lieu le 12 octobre 2002 à 20h30 dans la salle du Bois de l'Aune au Jas de Bouffan a été couronné d'un grand succès. Les artistes nous ont présenté l'histoire basée sur les lettres de Marysieńka (Marie d'Arquien de la Grange d'Artois devenue reine de Pologne) au roi Jean III Sobieski. Le célèbre romans du XVII siècle a été la source d'inspiration des artistes qui ont placé l'action au moment du retour victorieux du roi Jean III après la bataille de Vienne.

Nous avons pu admirer les beaux costumes, la danse, dans laquelle se sont mêlés les éléments des trois cultures - polonaise, française et turque et bien évidement le talent des danseurs.

Nous étions honorés par la présence de Madame le Maire d'Aix-en Provence Maryse Joissains-Masini, Monsieur Stéphane Salord et Madame Françoise Terme qui ont prononcé quelques mots très bienveillants au sujet de la Pologne et des Polonais par rapport à notre adhésion prochaine à l'Union Européenne.

Ci-dessous quelques photos du spectacle:

 

 

          

 

                            

 

 

Zdjęcia /Photos - Marie-France Dequit