POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Régions

 

5 maja 2004

Balet Tańca Dawnego "Ardente Sole"

 z Krakowa

5 mai 2004

Ballet de Cour "Ardente Sole"

de Cracovie

przedstawił                                                     a présenté

A la Polacca - podróż w nieznane

A la Polonaise - Voyage dans l'inconnu

 

Zobaczcie zdjęcia / Venez voir les photos

 

5 maja w Aix en Provence odbędzie się uroczyste otwarcie Polskiego Sezonu Kulturalnego. Tą inauguracją będzie występ znanego baletu tańcow dawnych Ardente Sole z Krakowa. Zespół przyjedzie do nas z premierą przedstawienia przygotowanego specjalnie na tę okazję:
A la Polacca - podróż w nieznane"
Polonez - narodowy taniec, prawie symbol. Inspirował kompozytorów, i to nie tylko polskich, malarzy i poetów. W polskim pejzażu kulturalnym ma on swoje miejsce od wieków. Pochód poloneza przechodzi przez spektakl tak jak przechodził

przez historię Polski, towarzysząc najważniejszym wydarzeniom.
A la Polacca - to suita obrazów z przeszłości, od baroku do współczesności, pokazana w oryginalny sposob, przez taniec i pantomimę. A la Polacca - to podróż w świat przeszłości, również tej nie tak odległej, podróż pełna rytmów, barw i emocji. Zapraszamy!!!

Le 5 mai à Aix en Provence aura lieu l'inauguration de la Saison Culturelle Polonaise. Le Ballet de Cour Ardente Sole viendra de Cracovie nous présenter en première le spectacle:

"A la polonaise - voyage dans l'inconnu".
La polonaise - une danse, un symbole, l'inspiration pour les compositeurs, polonais et étrangers, pour les peintres et les poètes. Elle a toujours existé dans le paysage culturel de la Pologne. Le cortège de la polonaise traverse ce spectacle comme il a traversé l'histoire de la Pologne.
A la polonaise - une succession de tableaux historiques depuis le XVII ème siècle jusqu'à nos jours, présentée avec originalité par la danse et la pantomime.
A la polonaise - un voyage dans le passé, lointain et moins lointain; un voyage plein de rythmes, de couleurs et d'émotions. Venez nombreux!!!

 

Scenariusz i reżyseria / Scénario et mise en scène
Romana Agnel

Choreografia / Choréographie :

Romana Agnel

Leszek Rembowski

Pantomima / Pantonime :

Krzysztof Antkowiak

Dekoracje i kostiumy / Décors et costumes :

Monika Polak-Luścińska

Quelques photos du spectacle / kilka zdjęć ze spektaklu

 

     

Końcowy polonez / La polonaise finale

     

 

     

Dzieci wręczają kwiaty artystom / Les enfants offrent des fleurs aux artistes

     

Widzowie gratulują artystom / Les spectateurs félicitent les artistes

    

Wszyscy byli zachwyceni spektaklem, który przybliżył widzom historię Polski poprzez taniec.
Szczególnie wzruszająca była część wspominająca najnowszą historię - Solidarność.

Tous le monde a apprécié le spectacle qui a rapproché l'histoire de la Pologne aux spectateurs à travers la danse.
La partie concernant les années de Solidarność était particulièrement émouvante.


Kilka zdjęć z przygotowań / Quelques photos des préparatifs

 

    

 

Po przyjeździe trzeba nabrać sił / Après le voyage il faut prendre les forces

    

Po spektaklu też !!! / Après le spectacle aussi !!!

    

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Konsul Maria Szałankiewicz z Lyonu

Mme le Consul Maria Szałankiewicz de Lyon nous a honoré de sa présence

    

Za zdrowie artystów !!! / A la santé des artistes !!!

 

Zdjęcia z prób / Les photos des répétitions

 

             

Powrót / Retour