POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Wtorek 13 grudnia 2016 Odbyło się

Spotkanie z pisarzem Michałem Rusinkiem

sekretarzem Wisławy Szymborskiej

(Nagroda Nobla w dziedzinie literatury)
20h30 – Le Bastidon, Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence (plan)

Mardi 13 décembre 2016 a eu lieu
la  rencontre avec l'écrivain Michał Rusinek
secrétaire de Wisława Szymborska
Prix Nobel de Littérature (en polonais)
20h30 – Le Bastidon, Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
(plan)
ŚRODA 14 GRUDNIA 2016
P
isarz Michał Rusinek w Szkole Polskiej
14:00 - 17:00 Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 L'écrivain Michał Rusinek à l'Ecole Polonaise
14h00 - 17h00 Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence