Strona główna
Page d'accueil

Co było-zdjęcia
ce qu'on a fait - photos

 

       

 

Pięknie udekorowany kościół / L'église très bien décorée

 

Na mszy zostały odczytane fragmenty Tryptyku Rzymskiego autorstwa Jana Pawła II w języku polskim i francuskim.

Pendant la messe nous avons lu les extraits du Triptyque Romain de Jean-Paul II en polonais et en français.