POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

    

Stowarzyszenie POLONICA ma już 20 lat !!!

Zobaczcie jak bawiliśmy się na
BALU URODZINOWYM POLONIKI "20 LAT POLONIKI"

 z zespołem Silver Moon (Polska)

zdjęcia i informacje

L'association POLONICA a déjà 20 ans ! 

Venez voir comment nous nous sommes amusés au
BAL D’ANNIVERSAIRE "20 ANS DE POLONICA"

animation a été assurée par l’ensemble Silver Moon (Polska)

photos et renseignements

Wkrótce !
PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA 2019 9:00
 Wejście na Sainte Victoire
Wejście na Górę Ste Victoire, msza w kaplicy o 11h00, po mszy wspólny piknik i śpiewanie przy gitarach
więcej informacji

Bientôt !!!
LUNDI 10 JUIN 2019 - ASCENSION A LA SAINTE VICTOIRE
montée à la Ste Victoire, messe dans la chapelle à 11h00, après la messe, pique-nique convivial et chants au son des guitares
plus de renseignements

PIĄTEK 14 CZERWCA – WIECZÓR FILMOWY POLONIKI - "Popiełuszko – Wolność jest w nas" (2009)
film Rafała Wieczyńskiego, wersja polska z podpisami francuskimi. Nominowany do Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni 2009
więcej informacji
VENDREDI 14 JUIN 2019 – SOIREE CINEMATOGRAPHIQUE DE POLONICA - "Popieluszko – la liberté est en nous" (2009)
Un film de : Rafal Wieczynski, Version - V .O.  (sous-titrée français). Nominé aux Lions d’Or lors du festival de Gdynia en 2009.
plus de renseignements

   

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net 

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

BIBLIOTEKA  POLONIKI   BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

To było w Sezonie 2018/2019  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2018/2019

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek